Prelucrarea datelor cu caracter personal

DSLW Events SRL are sediul in sat Mărișel, nr.316, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/3259/2015, avand Codul de identificare fiscala 35169267.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a DSLW Events SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile mentionate mai jos.

Prin citirea acestui document ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate catre contact@dupaskilawu.ro puteti solicita sa vi se confirme faptul ca datele dvs.personale sunt sau nu procesate.

Datele prelucrate

Politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți consulta politica noastră in meniul Confidentialitate. DSLW Events SRL este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

–       Nume si prenume

–       Adresa de facturare

–       Adresa de e-mail

–       Numar de telefon

–       Detalii de facturare

–       Detalii de plata

Motivul colectarii de date cu character personal

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele :

Campanii directe de marketing

Newsletter – pentru a transmite informari periodice despre oferte speciale si campanii adresate clientilor in care cu acordul dumneavoastră, avem nevoie de urmatoarele date cu caracter personal :

–       nume si prenume – informațiile dvs vor fi păstrate în baza noastra de date interna pentru a permite site-ului nostru www.dupaskilawu.ro să vă ofere o experiență personalizată

–       e-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.

–       numar telefon – avem nevoie de aceasta informație pentru a va putea contacta.

Comportament on-line – Datele dvs personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagina Politică cookies.

Terte Parti

Avem incheiate contracte cu prestatori de servicii, iar acestia pot avea acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, insă DSLW Events SRL nu i-a autorizat sa utilizeze sau să dezvaluie datele dumneavoastra  cu caracter personal decat in stricta legătura cu prestarea serviciilor lor.

Colectăm informații in scopul de a monitoriza utilizarea de catre dumneavoastra a produselor si serviciilor. Furnizam aceste informatii unor terte parti (de exemplu, furnizorilor de continut si agentiilor de publicitate), dar nicio astfel de raportare catre o tertă parte nu va include informatii ce pot identifica un client individual.

In ceea ce priveste modul in care partenerul nostru utilizeaza datele dumneavoastra  cu caracter personal, se vor aplica termenii si conditiile partenerului, precum si politicile sale privind protectia datelor.

Cât timp sunt pastrate datele cu caracter personal

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Datele dumneavoastra personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Drepturile persoanei vizate

Drepturile de care beneficiati in legatura cu procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs. cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Informatiile le veti primi in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. Informatiile va vor putea fi furnizate si verbal. Cererea poate fi depusa fara niciun cost doar o data pe an. Informatiile va vor fi oferite fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Dreptul de a retrage consimțământul. – Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la opozitie.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri. Nu vom mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă efectuam prelucrari de date personale pentru scopuri de direct marketing, acolo unde exista un consimtamant prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opuna oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică crearii de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de noi pentru scopuri de direct marketing, atunci DSLW Events SRL nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către DSLW Events SRL pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un anumit format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor si riscurilor. Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre ea insasi .

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, inclusiv in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: nu mai exista raport in baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere: in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, ne puteti contacta la următoarea adresa de e-mail contact@dupaskilawu.ro . Vom lua in cel mai scurt timp posibil legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.